Advisory en Consulting

Financieel advies bij duurzame ontwikkeling

Profitable advice

Onze expertise betreft de financiering van nieuwe zonne-energieprojecten en de herfinanciering van projecten tot 3 jaar oud (incl. technische en financiële due diligence). Dit versnelt de ontwikkeling van nieuwe zonneprojecten, bestaande energieparken of ondersteunt de ontwikkelingsfase van projecten die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Financiering nieuwe projectenFinanciering nieuwe projecten
.

Financiële opbrengstbeoordeling
Projectfinanciering
Vermogensplan
.

Herfinanciering DuurzaamheidsprojectenHerfinanciering groen projecten
.

Technische & financiële Due Dilligence
Uitgeven aandelen en groen bedrijfsobligaties

ParticipatieplatformPlatform
.

Investeringsplatform nx’change
Platform voor burgerparticipatie

Duurzaam advies

We versnellen de ontwikkeling van duurzame energie en maken groene investeringen toegankelijker en winstgevender. Water Wheel Advisory is het financiële adviesbedrijf binnen Water Wheel Corporation. We bieden samen met onze partner nx’change een innovatief handelsplatform aan met de mogelijkheid om groene energieprojecten op te sommen. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe zonneprojecten, bestaande energieplaten of de ontwikkelingsfase die wat extra hulp nodig hebben, bevorderen.

Laat ons u helpen het meeste uit uw commercieel vastgoed te halen

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op